reece-madlisa-x-zuma-x-jazzi-disciples-x-mr-jazziq-–-vsop-lyrics

REECE MADLISA x ZUMA x JAZZI DISCIPLES x MR JAZZIQ – Vsop Lyrics

REECE MADLISA x ZUMA x JAZZI DISCIPLES x MR JAZZIQ - Vsop Lyrics
REECE MADLISA x ZUMA x JAZZI DISCIPLES x MR JAZZIQ – Vsop Lyrics

REECE MADLISA x ZUMA x JAZZI DISCIPLES x MR JAZZIQ – Vsop Lyrics. Heh weh mama eh yah weh


Nkulunkul ngiyazi ukhuthi ngi se sem ntcane

Ngi se sem mncane kodwa ng’funa uku yenz’ imali


Uku yenz’ imali ngwazi ukuzi buyela idlala


Ngi buye idlala ngi kwazi ukuziyenzela umdeni wami


Mangsuth’ umdeni ngwazi ukuzbuyel’ isdwadla


Ngibe muhle ngiyo mosha ngiyo jaiva ishu

Nantso khe mntwana wami


Nantsho khe


Si dakwa iVSOP not the normal one

Nantsokhe


Nantsokhe


Nantsokhe mntwana wami


Mdeni Nantsokhe


Si dakwa iVSOP not the normal one


Nantshokhe

Si bhampa side to side

Heh weh mama eh yah weh


Heh weh mama eh yah wеh (weh mama)

Inganekwani Inganekwеni


Ifuna ukwazi ifuna ulwazi ngoba uyazi


Entwana yami ng’cela uyenze ngathi uyazi


Uvele uphuze amanzi unake ‘indaba zakho

Inganekwani Inganekweni


Ifuna ukwazi ifuna ulwazi ngoba uyaz


Entwana yam ncela wenza ngathi uyaz


Uvele uphuze amanzi unake indaba zakho

Asambe siyo jampha


Sakohlwa

Nkulunkul ngiyazi ukhuthi ngi se sem ntcane


Ngi se sem mncane kodwa ng’funa uku yenz’ imali


Uku yenz’ imali ngwazi ukuzi buyela idlala


Ngi buye idlala ngi kwazi ukuziyenzela umdeni wami


Mangsuth’ umdeni ngwazi ukuzbuyel’ isdwadla


Ngibe muhle ngiyo mosha ngiyo jaiva ishu

Nantso khe mntwana wami


Nantsho khe


Si dakwa iVSOP not the normal one

Nantsho khe


Nantsho khe


Nantso khe mntwana wami


Mdeni Nantso khe


Si dakwa iVSOP not the normal one


Nantsho khe

Pepe x Jador & Jo Klass – Lolita Versuri (Lyrics)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *