Paroles Aspencat

Lyrics Aspencat En Els Teus Ulls parole traduction en francais

Lyrics

Lyrics Aspencat En Els Teus Ulls parole traduction en francais

Parole Aspencat En Els Teus Ulls
Aspencat En Els Teus Ulls traduction

En els teus ulls he vist la llum que canviarà el demà
Dans tes yeux j’ai vu la lumière qui changera demain

La clau que invertirà la trajectoria
la clé qui inversera la trajectoire

I si ens agafa la tempesta no em soltes la mà
et si nous nous prenons la tempête, ne me lâche pas la main

Perquè el viatge no s’acaba
Parce que le voyage ne se termine pasCanviar el curs de la història
Changer le cours de l’histoire

La nostra memòria no es pot esborrar
Notre mémoire ne peut pas s’effacer

De l’àmbit local al global
De l’ambiance locale à globale

La xarxa és poder, una tempesta en el mar
Le réseau est pouvoir, une tempête dans la mer

Sistema piramidal, prompte cauran
Système pyramidal, ils tomberont rapidement

El cim és conscient del final
La cime est consciente du final

Una gran ona s’espera
Une grande vague s’attend

Si la base engega tot el potencial
Si la base met en marche tout le potentiel

Corren missatges al vent d’amor i ràbia creativa
Les messages courent dans le vent d’amour et de rage créative

Gotes d’essència viva que regaran noves llavors
Gouttes d’essence vive qui arroseront de nouveaux alors

Creix ja l’engrantge d’una gran xarxa cooperativa
L’engrenage d’un grand réseau coopératif grandit déjà

Brolla la font de la vida que engega el motor de les passions
Jaillit la source de vit qui met en route le moteur des passionsEn els teus ulls, he vist la llum que canviarà el demà
Dans tes yeux j’ai vu la lumière qui changera demain

La clau que invertirà la trajectòria
la clé qui inversera la Lyrics trajectoire

I si ens agafa la tempesta no em soltes la mà
et si nous nous prenons la tempête, ne me lâche pas la main

Perquè el viagte no s’acaba
Parce que le voyage ne se termine pasAra és moment de decréixer
Maintenant c’est le moment de rétrécir

O desaparéixer sabem que la glòria és passat
ou de disparaître, nous savons que la gloire est passée

Societat horitzontal
Société horizontale

La xarxa és poder, orgull i treball
Le réseau est pouvoir, orgueil et travail

Cooperació integral
Coopération intégrale

Pobles solidaris sense intermediaris
Peuples solidaires sans intermédiaires

La força universal
La force universelle

Inundarà les riberes serà colossal
Inondera les rivières et sera colossale

Naixen ja somnis gegants d’economia productiva
Naissent déjà les rêves géants d’économie productive

Que juga una nova partida sense primes, ni primers
qui joue une nouvelle partie sans Lyrics maigres, ni premiers

Canvi de trajectòria per una nova sobirania
Changement de trajectoire pour une nouvelle souveraineté

Brolla la font de la vida, sobre les cendres dels banquers
Jaillit la source de vie sur les cendres des banquiers

Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button